Opłaty

Konto bankowe

73 1240 1385 1111 0000 1185 8159
Bank Pekao S.A.
II Oddział w Ostrowcu Św., ul. Kilińskiego 15
Opłaty należy kierować na konto bankowe ogrodu. Podać należy imię, nazwisko, nr działki.

Skarbnik

W uzasadnionych przypadkach, opłaty za działkę można uiścić u skarbnika ogrodu. Prosimy mieć dokładnie wyliczone pieniądze.
W celu poznania dokładnej wysokości opłat można kontaktować się z zarządem.

W celu wpłaty gotówki za działkę oraz uzyskania informacji odnośnie wysokości opłaty prosimy kontaktować się ze skarbnikiem ogrodu.

Opłaty na rok 2020

Opłaty ogrodowe dla działkowców ustalają różne organy PZD. Składkę członkowską ustala Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, natomiast reszta opłat uchwalana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Termin wpłat mija 30 czerwca każdego roku (w szczególnych przypadkach termin ten może być odgórnie przesunięty). Po tym czasie zarząd ROD ma prawo naliczać odsetki ustawowe w myśl § 150 statutu PZD.

Składka członkowska

6 zł (małżonkowie wpłacają po 3 zł)

Opłata ogrodowa

0,25 zł za m2

Opłata za prace społeczne

20 zł (małżonkowie wpłacają po 10 zł)

Nowi działkowcy

Wpisowe, czyli podwyższoną opłatę ogrodową ustala Krajowa Rada PZD. Opłatę inwestycyjną natomiast ustala zarząd ROD na swoim posiedzeniu w formie uchwały. Koszta te są jednorazowe.

Wpłaty należy dokonać przy składaniu wniosku o działkę, bądź przy podpisywaniu umowy dzierżawy działkowej.

Wpisowe

200 zł

Inwestycyjne

300 zł

Kontakt

rodwinnica2ostrowiecsw@pzd.pl
ul. Partyzantów 52
27-400 Ostrowiec Św.

prezes: 506-629-660
skarbnik: 571-471-080
sekretarz: 697-853-290

kwiecień, lipiec-wrzesień
czwartek: 16:00 – 18:00

maj-czerwiec
poniedziałek: 10:00 – 12:00
czwartek: 16:00 – 18:00

w inne miesiące kontakt telefoniczny

Przewiń do góry